Tilskudd til lokal kompetanseutvikling i Nordland

På disse sidene finner du mer informasjon om tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og hvordan disse ordningene er organisert i Nordland.

Du finner i tillegg relevant informasjon om Barnevernsreformen, eller Oppvekstreformen som den også kalles, fordi det handler om hele oppvekstområdet.

Kalender

Samling for lærere og ledere i voksenopplæring
7. mars - 8. mars
Raddison BLU, Bodø
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Foreløpig innstillingsmøte
13. mars - 14. mars
Byporten, Bodø (Statsforvalteren i Nordland)
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Endeling innstilling - tilskuddsordningen
18. mars 09:00 - 11:00
Digitalt - teams
Samarbeidsforum i Nordland

Dokumenter fra Samarbeidsforum og fagutvalg

Narvik montessoriskole - behovsmelding 2024

Behovsmeldinger 2023

Rapporter fra partnerskapene

Her finner du rapportene fra de ulike partnerskapene