Tilskudd til lokal kompetanseutvikling i Nordland

På disse sidene finner du mer informasjon om tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og hvordan disse ordningene er organisert i Nordland.

Du finner i tillegg relevant informasjon om Barnevernsreformen, eller Oppvekstreformen som den også kalles, fordi det handler om hele oppvekstområdet.

Kalender

Samarbeidsforum
23. august 09:00 - 09:59
Digitalt
Samarbeidsforum i Nordland
Samling for samarbeidsforum, vara og fagutvalgene
18. september - 19. september
Scandic Bodø
Samarbeidsforum i Nordland
Regelverkssamling skole
7. november 09:00 - 16:00
Thon hotell Svolvær, Svolvær
Oppvekst- og velferdsavdelinga

Dokumenter fra Samarbeidsforum og fagutvalg

Protokoll tildelinger Nordland - samarbeidsforum 2024.pdf

Narvik montessoriskole - behovsmelding 2024

Behovsmeldinger 2023

Rapporter fra partnerskapene

Her finner du rapportene fra de ulike partnerskapene