Fagutvalg grunnskole

Fagutvalget skal bidra til at grunnskolefaglige problemstillinger løftes i fylket, og sikre at laget rundt barnet (Kompetanseløftet), og at samiske perspektiver er ivaretatt i de lokale prioriteringene. 

I tillegg til representanter fra alle kompetansenettverkene, består utvalget av representanter for PP-tjenesten, Statped, UH og Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. 

Fagutvalg for grunnskole har et spesielt ansvar for å bidra til at den lokale kompetanseutviklingen, og kompetanseløftet i grunnskolen kommer frem og blir en viktig del i samarbeidsforumets arbeid. 

Lokal kompetanseutvikling skal involverere de ansatte, og ansatteorganisasjonene har derfor en bred stemme inn i utvalgene. 

Fagutvalget er bindeleddet mellom kompetansenettverkene og Samarbeidsforum Nordland

Foto: Statsforvalteren i Nordland.