Fagutvalg barnehage

Fagutvalget skal bidra til at barnehagefaglige problemstillinger løftes i fylket, sikre laget rundt barnet (kompetanseløftet), og at det samiske perspektiver er ivaretatt i de lokale prioriteringene. 

I tillegg til representanter fra alle kompetansenettverkene, består utvalget av representanter for PP-tjenesten, Statped, UH, Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. 

Fagutvalg for barnehage har et spesielt ansvar for å bidra til at de barnehagefaglige perspektivene i lokal kompetanseutvikling, og kompetanseløftet kommer frem og blir en viktig del i samarbeidsforumets arbeid. 

Lokal kompetanseutvikling skal involverere de ansatte, og ansatteorganisasjonene har derfor en bred stemme inn i utvalgene. 

Fagutvalget er bindeleddet mellom kompetansenettverkene og Samarbeidsforum Nordland

Foto: Statsforvalteren i Nordland.