Fagutvalg

Fagutvalgene sin hovedoppgave er å koordinere innsatsen mellom de ulike kompetansenettverkene, og være bindeledd opp til samarbeidsforum.

Fagutvalgene består av representanter fra de ulike kompetansenettverkene og samarbeidspartnere. I tillegg er ansatteorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner representert.

Kompetanseløftet blir et viktig tema for fagutvalgene, og derfor er PPT og Statped representert ved behov. Samtinget deltar også ved behov for å sikre at samiske perspektiv ivaretas i de lokale prioriteringene av kompetansebehov. 

Dokumenter fra Samarbeidsforum og fagutvalg

Narvik montessoriskole - behovsmelding 2024

Behovsmeldinger 2023