Tilskudd til lokal kompetanseutvikling i Nordland

På disse sidene finner du mer informasjon om tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og hvordan disse ordningene er organisert i Nordland.

Du finner i tillegg relevant informasjon om Barnevernsreformen, eller Oppvekstreformen som den også kalles, fordi det handler om hele oppvekstområdet.

Kalender

Statsforvalterens frist for å godkjenne innstilling fra Samarbeidsforum Nordland
1. april 00.00 - 23.59
Sekretariat
Statsforvalteren i Nordland
Møte i fagutvalgene
23. mai 09.00 - 15.00
Bodø - Byporten
Statsforvalteren i Nordland
Frist for rapportering
15. juni 00.00 - 23.59
Digitalt
Statsforvalteren i Nordland
Samling for Samarbeidsforum og Fagutvalg i Nordland
28. september - 29. september
Bodø - Scandic Bodø
Samarbeidsforum i Nordland
Kompetanseløftet - regional konferanse
15. november - 16. november
Bodø
Utdanningsdirektoratet og Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark