Tilskudd til lokal kompetanseutvikling i Nordland

På disse sidene finner du mer informasjon om tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og hvordan disse ordningene er organisert i Nordland.

Du finner i tillegg relevant informasjon om Barnevernsreformen, eller Oppvekstreformen som den også kalles, fordi det handler om hele oppvekstområdet.

Kalender

Samling for eiere Indre Helgeland
5. oktober 09.00 - 15.00
Mosjøen - Fru Haugans
RKK Vefsn og Statsforvalteren i Nordland
Samling for eiere Ytre Helgeland
6. oktober 09.00 - 15.00
Sandnessjøen - sted kommer
RKK Ytre Helgeland og Statsforvalteren i Nordland
Møte Samarbeidsforum, og vara
20. oktober 09.00 - 09.59
Digitalt
Samarbeidsforum Nordland. Vara deltar også
Midtveisevaluering Salten og Bodø
23. oktober 12.00 - 13.00
Digital - teams
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Behovsmeldinger 2024 - Salten og Bodø
23. oktober 13.15 - 14.00
Digitalt- teams
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Dokumenter fra Samarbeidsforum og fagutvalg

Behovsmeldinger 2023