Tilskudd til lokal kompetanseutvikling i Nordland

På disse sidene finner du mer informasjon om tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og hvordan disse ordningene er organisert i Nordland.

Du finner i tillegg relevant informasjon om Barnevernsreformen, eller Oppvekstreformen som den også kalles, fordi det handler om hele oppvekstområdet.

Kalender

Evaluering av årets tildeling - 2024
15. mai 09.00 - 11.00
Digitalt teams
Statsforvalteren
Rapporteringsfrist midler tildelt 2023
17. juni 23.00 - 23.59
Digitalt
Statsforvalteren i Nordland
Samling for samarbeidsforum, vara og fagutvalgene
18. september - 19. september
Scandic Bodø
Samarbeidsforum i Nordland

Dokumenter fra Samarbeidsforum og fagutvalg

Narvik montessoriskole - behovsmelding 2024

Behovsmeldinger 2023

Rapporter fra partnerskapene

Her finner du rapportene fra de ulike partnerskapene