Skole

Gjennom desentralisert ordning gir staten tilskudd til lokal kompetanseutvikling i grunn- og videregående skoler

Foto: Getty Images.

Kompetansetiltakene det gis tilskudd til skal være for

 • Lærere
 • Ledere
 • Andre ansatte i skolen (Assistenter, fagarbeidere, miljøarbeidere etc. i skole og SFO)
 • Andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge i skolen (PP-tjeneste, oppfølgingstjeneste mm.)

Fokusområder i grunnskolen 2023-2026

I langsiktig plan er det vedtatt følgende fokusområder som samarbeidsforum ønsker å prioritere ved tildeling

 • begynneropplæring
 • profesjonsfellesskap
 • fagfornyelsen
 • Laget rundt barnet/eleven

Les mer i langsiktig plan for perioden 2023-2026

Videregående opplæring

Prioriteringene i videregående opplæring bygger på Nordland fylkeskommune sin strategiplan "Sammen mot felles mål 2021-2024". Viktige elementer her er

 • profesjonelle lærere og ledere
 • profesjonsfellesskapet
 • økt gjennomføring og økt fokus på overganger
 • Motvirke utenforskap og fremme inkludering

Les mer om videregående opplæring i langsiktig plan 2023-2026

Egen ordning for yrkesfag

I tillegg til denne ordningen har fylkeskommunen ansvar for en tisvarende ordning for yrkesfagene. Denne finner du mer informasjon om her.

Les strategiplanen "Sammen mot felles mål 2021-2024"