Kompetansenettverk

Kompetansenettverk bidrar til samarbeid og erfaringsdeling mellom barnehager og skoler, og universitet eller høyskole. Det er de lokale behovene som skal være utgangspunkt for arbeidet i nettverkene, og behovene internt i nettverkene kan derfor også være ulike. 

Barnehage- og skoleeier bør gjøre seg kjent med hvordan tilskuddsordningen er organisert i sin region og i sitt fylke.  

Det er 8 kompetansenettverk i Nordland.  I tillegg er det et arbeidsutvalg for kompetanseheving i voksenopplæringen. 

Kart over med de ulike kompetansenettverkene for barnehage og skole i Nordland
Foto: Kompetansenettverkene i Nordland / Statsforvalteren i Nordland.

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Flakstad
Moskenes
Røst
Vestvågøy
Værøy
Vågan

Kontakt:
RKK Lofoten

Kompetansenetverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i Narvik.

Evenes samarbeider med Harstad- regionen

Kontakt: 
Narvik kommune

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Andøy
Bø (i Nordland)
Hadsel
Lødingen
Sortland
Øksnes

Kontakt:
RKK Vesterålen

Nettsider

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Kontakt:
RKK Salten
Nettsted

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene:

Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Rana
Vefsn

Kontakt:
RKK Vefsn

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

God opplæring for alle

Alstahaug
Leirfjord
Lurøy
Træna
Kontakt Alstahaug kommune

Dønna
Herøy
Nesna
Kontakt: 
RKK Ytre Helgeland
Nettside

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Bindal
Brønnøy
Sømna
Vega
Vevelstad

Kontakt:
RKK Sør- Helgeland

Kompetansenettverket består av skoleeierne

Campus Blå
Kristen videregående skole Nesna
Nordland fylkeskommune

Kontakt:
Nordland fylkeskommune
Nettside

Voksenopplæring er et felt med oppgaver innenfor flere lovområder. Opplæringslova og integreringsloven er to av de viktigste. 

Det er opprettet et arbeidsutvalg for kompetansehevingen og tilskuddsordningen på voksenopplæringsfeltet. Dette arbeidsutvalget består av

Representant for region sør - Kolbjørn Lie
Representant for region midt - Ole Richard Hatlebrekke
Representant for region nord - Anne Lise Rasmussen
Videregående - Salamatu Winnangah
Rkk - Linn Godtfredsen
Nord universitet - Dag Arild Berg

Statsforvalteren er sekretariat - Vibeke Mæhlum og Eirik Arntsen

Arbeidsutvalget velger ut satsingsområder for tilskudd til kompetanseheving.