Kompetansenettverk

Kompetansenettverk bidrar til samarbeid og erfaringsdeling mellom barnehager og skoler, og universitet eller høyskole. Det er de lokale behovene som skal være utgangspunkt for arbeidet i nettverkene, og behovene internt i nettverkene kan derfor også være ulike. 

Barnehage- og skoleeier bør gjøre seg kjent med hvordan tilskuddsordningen er organisert i sin region og i sitt fylke.  

Det er 8 kompetansenettverk i Nordland.  

Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Flakstad
Moskenes
Røst
Vestvågøy
Værøy
Vågan

Kontakt:
RKK Lofoten

Kompetansenetverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i Narvik.

Evenes samarbeider med Harstad- regionen

Kontakt: 
Narvik kommune

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Andøy
Bø (i Nordland)
Hadsel
Lødingen
Sortland
Øksnes

Kontakt:
RKK Vesterålen

Nettsider

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Kontakt:
RKK Salten
Nettsted

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene:

Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Rana
Vefsn

Kontakt:
RKK Vefsn

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Alstahaug
Dønna
Herøy
Leirfjord
Lurøy
Nesna
Træna

Kontakt: 
RKK Ytre Helgeland
Nettside

Kompetansenettverket består av offentlige og private barnehage- og skoleeiere i kommunene

Bindal
Brønnøy
Sømna
Vega
Vevelstad

Kontakt:
RKK Sør- Helgeland

Kompetansenettverket består av skoleeierne

Campus Blå
Kristen videregående skole Nesna
Nordland fylkeskommune

Kontakt:
Nordland fylkeskommune
Nettside