Samarbeidsforum

I Nordland er det ett samarbeidsforum som har ansvaret for alle tre tilskuddsordningene. 

Samarbeidsforum består av representanter for eiere, organisasjoner og universitet/høgskole (UH). Statsforvalteren i Nordland fungerer som sekretariat. Forumet har to primære oppgaver:

  • Årlig levere innstilling for tilskuddsmidlene til Statsforvalteren
  • Vedta langsiktig plan for tilskuddsordningene
Samarbeidsforum Nordland - sammensetting
Samarbeidsforum Nordland - sammensetting Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Kompetansenettverkene har frist 1. februar årlig med å søke midler. Samarbeidsforum behandler søknadene og leverer innstilling til Statsforvalteren innen 15. mars hvert år.