Kalender

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Sted
Oktober 2023
05. okt
Samling for eiere Indre Helgeland
RKK Vefsn og Statsforvalteren i Nordland
Mosjøen - Fru Haugans
06. okt
Samling for eiere Ytre Helgeland
RKK Ytre Helgeland og Statsforvalteren i Nordland
Sandnessjøen - sted kommer
20. okt
Møte Samarbeidsforum, og vara
Samarbeidsforum Nordland. Vara deltar også
Digitalt
23. okt
Midtveisevaluering Salten og Bodø
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Digital - teams
23. okt
Behovsmeldinger 2024 - Salten og Bodø
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Digitalt- teams
24. okt
Midtveisevaluering og behovsmelding 2024 - Videregående opplæring
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Digitalt - teams
25. okt
Midtveisevaluering Narvik og Evenes
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Digital - teams
25. okt
Behovsmeldinger 2024 - Narvik og Evenes
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Digitalt- teams
25. okt
Midtveisevaluering region Lofoten
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Digitalt - teams
25. okt
Behovsmeldinger 2024 - Lofoten
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Digitalt - teams
27. okt
Midtveisevaluering Vesterålen
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Digitalt - teams
27. okt
Behovsmeldinger 2024 Vesterålen
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Digitalt- teams
November 2023
01. nov
Midtveisevaluering Sør-Helgeland
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Digital - teams
01. nov
Behovsmeldinger 2024 Sør-Helgeland
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Digitalt- teams
15. nov - 16. nov
Konferanse - Kompetanseløftet
Utdanningsdirektoratet og Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark
Bodø
Januar 2024
30. jan - 31. jan
Oppvekstkonferansen 2023
Statsforvalteren i Nordland
Kommer