Samling for samarbeidsforum, vara og fagutvalgene

Samarbeidsforum i Nordland har bestemt å gjennomføre samling for medlemmer / varamedlemmer i samarbeidsforum og fagutvalgene i Nordland også høsten 2024. 

 

Målet med samlingen

  • Følge opp evaluering fra prosess for 2024
  • Bidra til bedre felles forståelse for begreper og mål i ordningen
  • Bidra til at prosessen for 2025 blir enklere og mindre byråkratisk
  • Se videre framover fra 2026 – langsiktig plan

Ukast til program ligger vedlagt. 

Endelig program kommer innen 26 august. 

 

 

Samling for samarbeidsforum, vara og fagutvalg - påmelding

Overnatting 18.-19
Middag
Publisert 16.02.2024
Dato:
18. september 2024 10:30 - 19. september 2024 14:00
Sted:
Scandic Bodø
Arrangør:
Samarbeidsforum i Nordland
Målgruppe:
Medlem og vara i Samarbeidsforum og representanter i fagutvalg
Påmeldingsfrist:
1. august 2024 00:00