Rapporteringsfrist midler tildelt 2023

Partnerskapene skal rapportere på tilsendt skjema for midler tildelt i 2023. 

Det blir tilsendt lenke til skjema samt oversikt over hvilke tiltak det skal rapporteres på i forkant

Publisert 05.12.2023
Dato:
17. juni 2024 23.00 - 23.59
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Partnerskap som fikk tildelt midler i 2023