Møte samarbeidsforum og vara

Ekstra møte i samarbeidsforum: Regional ordning for barnehage

- forelpig innstilling - 30% regional ordning

- ekstra tildeling på regional ordning

Publisert 08.09.2023
Dato:
29. september 2023 13.30 - 15.00
Sted:
Scandic Bodø
Arrangør:
Samarbeidsforum Nordland og vara deltar