Kompetansemidler til studie 23/24 - Barnehage

Søknadsskjema for kompetansemidler åpner 15. august. 

Søknadsfrist er 20. september 2023.

Les mer

Publisert 07.08.2023
Dato:
15. august 2023 - 20. september 2023
Sted:
Nettbasert søknadsskjema
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Barnehageeiere