Ta ansvar for gravferden

Vanligvis er et familiemedlem ansvarlig for gravferden. Kun én person kan være ansvarlig. Å være ansvarlig betyr at du er økonomisk ansvarlig for gravferden, og tar beslutningene rundt gravferden og graven. Dette er en rett de etterlatte har.

Gravferden skal skje med respekt for den dødes religion eller livssyn.

 

Hvem kan være ansvarlig for gravferden?

Det er to måter som kan gi deg rett til å sørge for gravferden: Å være i slekt med den døde, eller å bli utpekt med en skriftlig erklæring. Hvis ingen tar ansvaret vil kommunen den døde bodde i sørge for gravferden. Det kan også skje at en venn får lov til å sørge for gravferden.

Familierelasjoner

Nære etterlatte som er over 18 år har rett til å sørge for gravferden. Retten gis til de etterlatte i denne rekkefølgen:

  1. Ektefelle eller samboer
  2. Barn
  3. Forelder
  4. Barnebarn
  5. Besteforeldre
  6. Søsken
  7. Søskens barn
  8. Foreldres søsken

Det er frivillig å ta ansvar for gravferden, uavhengig av rekkefølge. For eksempel kan et barn ta ansvaret hvis en ektefelle ikke ønsker det.

Skriftlig erklæring

Før du dør kan du i en skriftlig erklæring sette hvem som har rett til å sørge for gravferden din. Erklæringen må være underskrevet og markert med dato, og du må være over 18 år. Personen som er satt opp i erklæringen vil ha mest rett til å sørge for gravferden, men det er fortsatt frivillig å ta på seg ansvaret.

Les om erklæring i Gravplassloven.

Hva gjør vi hvis vi er uenige?

Ofte har flere etterlatte like mye rett til å sørge for gravferden, men bare én kan offisielt være ansvarlig. Det kan bli et sårt tema å velge hvem som skal sørge for gravferden hvis man ikke er enige. For å få en god samtale kan dere invitere en utenforstående dere har tillit til, et begravelsesbyrå eller gravplassmyndigheten, og få hjelp til å komme til en løsning.

Er dere helt uenige vil kommunen til slutt bestemme hvem som er ansvarlig. Ta kontakt med kommunen hvis du mener feil person sørger for gravferden. Gravplassmyndigheten kan hjelpe deg med hvor du skal henvende deg.

Økonomisk ansvar

Den som er ansvarlig for gravferden er også økonomisk ansvarlig for utgifter knyttet til gravferden. Dette inkluderer begravelsesbyrå, seremoni, transport, kremasjon med mer. Om det er penger i dødsboet kan det dekke utgiftene.

Arven og oppgjøret etter dødsfallet blir ikke påvirket av gravferden eller hvem som sørger for den.

Les om økonomi i forbindelse med gravferden.

 

Ordliste

Dødsbo
Et dødsbo inneholder verdier, gjeld, rettigheter og forpliktelser som den døde etterlater seg.

 

 

Fant du det du lette etter?