Hva må jeg gjøre når noen dør?

Det er opp til de etterlatte hvordan de ønsker å ta farvel med den som er død. Du kan bruke et gravferdsbyrå til å få hjelp med hele eller deler av gravferden.

Gravferden skal skje med respekt for den dødes religion eller livssyn.

 

Rett etter dødsfallet

Først må en lege registrere dødsfallet. Skjer dødsfallet på et sykehus, eller et sykehjem, vil de ansatte der tilkalle legen.

Om dødsfallet skjedde hjemme og var forventet, kan du ringe kontaktpersonen i helsetjenesten, for eksempel en hjemmesykepleier.

Dersom dødsfallet var uventet og det ikke er helsepersonell i nærheten, bør du ringe 113 for å tilkalle hjelp. Helsepersonellet vil tilkalle politiet hvis det er nødvendig.

I dagene etter dødsfallet

 • Den døde legges i kiste, og før den kommer frem til et seremonirom, krematorium eller gravplass er det ofte praktisk at den avdøde oppbevares på et kjølerom eller kisterom. Du som er etterlatt må sørge for transporten, for eksempel ved at den bestilles hos et gravferdsbyrå. De fleste byråer er tilgjengelige for henting hele døgnet. Du trenger ikke bruke samme byrå til transporten som til resten av gravferden.
 • Informer andre som du tenker burde vite om dødsfallet.
 • Finn ut hvem som skal være ansvarlig for gravferden. Hadde den døde laget et skriftlig ønske om hvem som skal ha ansvaret for gravferden?

Innen 10 arbeidsdager

Den døde skal være lagt i jorden eller bragt til et krematorium innen 10 arbeidsdager. Derfor, hvis du ønsker en seremoni før gravleggingen eller kremasjonen, må seremonien også skje innen 10 arbeidsdager. Den som har ansvar for gravferden er den som tar valgene rundt seremonien og graven.

Finn ut av, i samarbeid med et byrå, eller på egenhånd:

 • Ønsker du kremasjon?
 • Hvor graven skal være, og hvilken type grav du ønsker.
 • Detaljer for seremonien, dersom det skal være seremoni.
 • Send en søknad om gravlegging og/eller kremasjon til gravplassmyndigheten der den døde skal gravlegges, og til krematoriet ved kremasjon.

I ukene som kommer

 • Bestill og sett opp gravminne, hvis du ønsker det, eventuelt navneplate til minnelund.
 • Gjennomfør urnenedsettelse eller askespredning, hvis du ønsker det.

Når gravferden er over er det tid for å ordne det økonomiske. Arvingene etter den døde må velge skifteform hos Tingretten. Du kan lese mer om arv og skifte på domstol.no/no/dodsfall-arv-og-skifte/.

 

Ordliste

Askespredning
Spredning av den dødes aske i naturen, som alternativ til gravlegging.
Gravferd
Aktiviteter og hendelser som skjer fra en person dør til de er gravlagt.
Gravminne
Minnesmerke som står ved en grav, med navnet til den som er gravlagt i graven. Andre ord: gravstein, gravstøtte.
Gravplassmyndighet
De som har ansvar for gravplassene og gravlegging i kommunen. Kirkelig fellesråd er gravplassmyndighet i de fleste kommuner.
Urnenedsettelse
Å sette en urne i en grav, på en gravplass.

 

 

Fant du det du lette etter?

Sjekkliste for gravferden

Rett etter dødsfallet
 • Se til at dødsfallet blir registrert av en lege
I dagene etter dødsfallet
 • Ordne transport av den døde til kjølerom
 • Informer andre om dødsfallet
 • Finne ut om den døde hadde bestemt med erklæring hvem som skal sørge for gravferden
 • Finne ut om den døde hadde noen ønsker for sin egen gravferd
Innen 10 arbeidsdager
 • Registrere en ansvarlig for gravferden
 • Bestille en kiste
 • Bestemme om du ønsker kremasjon
 • Velge en grav og ansvarlig for graven

Ved kremasjon

 • Bestemme om du ønsker askespredning
 • Bestille en urne

Ved seremoni (valgfritt)

 • Lokale for seremonien
 • Seremonileder
 • Ordne transport av kisten
 • Velge kistebærere (6 personer)
 • Dekorasjon
 • Musikkinnslag
 • Trykte program
 • Dødsannonse i avisen
 • Assistanse til seremonien
 • Planlegge minnestund
I ukene som kommer
 • Bestille og sette opp gravminne, eller navneplate til minnelund.

Ved kremasjon

 • Avtale urnenedsettelse, eller
 • Søke om askespredning