Kremasjon

Kremasjon er prosessen der den døde brennes og asken samles i en urne. Urnen kan deretter gravlegges eller asken kan spres i naturen.

Hvis urnen skal gravlegges må den senest settes ned 6 måneder etter dødsfallet. Kremasjon kan derfor være et alternativ hvis man ønsker å ha seremoni med urnen senere enn innen 10 arbeidsdager.

 

Regler for kremasjon

  • Den døde må kremeres i en kiste.
  • Krematoriet må motta en begjæring om kremasjon fra den som er ansvarlig for gravferden.
  • Ved kremasjon må du gravlegge den døde, eller spre asken i naturen, innen 6 måneder fra dødsfallet.
  • Mange krematorier krever at pacemaker er operert ut før kremasjon. Andre implantater, for eksempel av metall eller silikon, trenger ikke å fjernes.
  • Den døde skal være registrert som død i folkeregisteret før kremasjonen.

 

Hvor lang tid tar kremeringen?

Når urnen er klar til henting avhenger av krematoriets drift, avstand til krematoriet og hvem som oppbevarer urnen. Vær forberedt på at det kan ta en stund før du får urnen.

Noen steder er krematoriet kun i drift annenhver uke. Ved avtale kan urnen leveres ut samme dag som kisten brennes. Om krematoriet er i drift ofte, kan det lettere legge til rette for dine ønsker om tidspunkt for utlevering.

Ta kontakt med gravplassmyndigheten eller krematoriet hvis du lurer på noe.

Når får jeg urnen?

Den som er ansvarlig for gravferden kan hente urnen til avtalt tid, for å bringe den til gravplassen eller askespredning. Alternativt kan krematoriet eller gravplassmyndigheten frakte urnen. Om noen andre skal hente urnen må de ha en fullmakt fra den som sørger for gravferden.

Avhengig av hvor i landet du er, vil det variere om urnen oppbevares hos gravplassmyndigheten eller krematoriet. Hvis urnen er hos krematoriet, må gravplassmyndigheten bekrefte at urnen skal gravlegges hos dem før krematoriet kan gi ut urnen. Ved askespredning må du ha fått godkjent en søknad om askespredning av Statsforvalteren, og gi denne til krematoriet, før du kan få urnen.

 

Etter kremasjonen

Etter kremasjonen samles asken i en urne. Deretter kan urnen gravlegges, sendes ut av landet, eller asken kan spres i naturen. Hvilken type urne som brukes avhenger av om asken skal gravlegges eller spres i naturen.

Hvem passer på urnen?

Krematoriet eller gravplassmyndigheten i kommunen hvor gravleggingen skal finne sted, oppbevarer urnen. De etterlatte har ikke lov til å oppbevare urnen hjemme, utenom i forbindelse med en seremoni.

Frakt av urnen

Som regel vil gravplassmyndigheten eller krematoriet sørge for transporten av urnen, men du kan også be om å frakte urnen selv. Urnen kan fraktes i bil, fly eller sendes som pakke. Før transport kan krematoriet pakke urnen i en pappeske, for å sikre at den ikke tar skade på veien.

Gravlegging av urnen (urnenedsettelse)

Urdnenedsettelse er når man setter urnen ned i en grav. Gravplassmyndighetene må være til stede når urnen gravlegges. Tidspunktet for gravleggingen må avtales med dem, sånn at graven kan gjøres klar. 

 

Askespredning

Du kan spre asken til den døde i naturen, gitt at du har tillatelse fra Statsforvalteren. Du kan enten søke før din egen død, eller du kan søke på vegne av den døde etter dødsfallet.

Hvor kan man spre asken?

Området der man sprer aksen må være i naturen og virke øde.

  • I vann: Askespredning kan tillates i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann. Hvis det er mye aktivitet i området, slik som ved en strand eller bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse.
  • På land: Stedets karakter er det som teller mest. Askepredning kan tillates i områder som ikke er bebygd, og der området virker øde. Statsforvalteren legger vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp.

Slik søker du

Du kan søke med det digitale skjemaet nå nett. Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket hvor du ønsker å spre asken. Du kan også søke med skjema på papir. Du finner papirskjemaet hos Statsforvalteren i fylket der du ønsker å spre asken.

For å kunne søke må du ha fylt 15 år.

Søk om askespredning hos Statsforvalteren

 

Krematorier i Norge

Du kan velge hvilket krematorium du vil, gitt at de har kapasitet. Det vanligste er å velge krematoriet som den dødes bostedskommune har avtale med, på grunn av prisen på kremasjonen. I noen kommuner er kremasjon gratis, i andre kommuner må du betale en kremasjonsavgift. Hvert krematorium har et begrenset antall forbrenninger i året de er tillatt å utføre.

Økonomisk støtte til transport av kisten kan inngå i søknaden til NAV.

Noen krematorier har fasiliteter for at du kan være til stede under kremasjonen. De fleste krematorier har også lokaler for seremonier.

Liste over krematorier i Norge

 

 

Fant du det du lette etter?