Økonomi og stønader

Hva koster en gravferd, og hvordan betaler du for den?

 

Hva koster en gravferd?

Den totale prisen på en gravferd vil variere stort, avhengig av hvilke valg du tar og hvor i landet du er. Store variasjoner i pris gjør det vanskelig å vite hva en gravferd vil koste. Prisene listet opp her er ment å gi en idé om de forskjellige kostnadene knyttet til en gravferd.

Utgifter for gravlegging Hjemkommune Annen kommune
Kremasjon, avgift 0-4 000,- 3 000-8 000,-
Gravlegging av kiste 0,- 6 000-18 000,-
Gravlegging av urne 0,- 1 000-11 000,-
Leie av seremonirom 0-3 000,- 0-6 000,-
Tildelt grav (per år) 0,- 200-800,-
Festet grav (per år) 400-800,- 400-800,-

 

Andre utgifter Priser
Kiste fra 4 000,-
Urne (kan inngå i kremasjonsavgiften) fra 250,-
Gravminne (valgfritt) fra 10 000,-

 

Det er gratis å bli gravlagt i kommunen du bodde i, gitt at det er en fri grav. Om det er en festet grav, eller den er i en annen kommune, vil prisen variere fra gravplass til gravplass, og utifra hvilken type grav det er.

Prisen for kremasjon varierer fra sted til sted, og om krematoriet tilhører kommunen den døde bodde i. Prisen kan variere fra 0 til 10 000,-. Ofte vil en standard urne være inkludert i prisen for kremasjonen.

Hvis den døde var medlem i et tros- eller livssynssamfunn, kan det hende at de helt eller delvis betaler utgiftene for seremonileder og lokale. Hvis den døde ikke var medlem, eller dere ønsker en seremoni som ikke er tilknyttet et tros- eller livssynssamfunn, må dere betale selv.

 

Begravelsesbyråets tjenester

Et begravelsesbyrå kan hjelpe deg med den praktiske gjennomførelsen av en gravferd. For å få bedre oversikt over priser og muligheter kan du sammenligne tilbud fra flere begravelsesbyråer. Byråene er pliktige til å gi deg et prisoverslag ved første møte.

Seremoni Prisanslag
Uten seremoni fra 10 000,-
Enkel seremoni fra 20 000,-
Personlig seremoni fra 30 000,-

Prisen for begravelsesbyrået vil som regel inkludere

 • Gjennomføre bestillinger
 • Søknader til det offentlige
 • Transport av den døde
 • Stell og nedlegging i kiste
 • En enkel kiste
 • Blomster på kisten
 • Assistanse til seremonien
 • Programhefter til seremonien
 • Pynting av seremonirommet
 • Veiledning
 • Minneside på internett
 • Annonsering på internett

Utgifter som kan komme i tillegg

 • Blomster
 • Annonse i avisen
 • Leie av lokale til seremoni
 • Seremonileder
 • Gravlegging i en annen kommune enn bostedskommune
 • Musikkinnslag
 • Gravminne
 • Kremasjon
 • Urne

Betale for gravferden

Den som er ansvarlig for gravferden er økonomisk ansvarlig for utgiftene. Begravelsesbyrået vil ofte kunne håndtere betalinger og søknader på dine vegene. Hvis du gir begravelsesbyrået fullmakt, kan de motta pengene fra eventuelle stønader direkte.

Betale med dødsboet

Banken kan betale utgiftene for gravferden med pengene i dødsboet, gitt at det er nok penger. Banken vil trenge en faktura eller kvittering for å dokumentere utgiftene. Arveloven åpner for at utgiftene til gravferden kan betales før andre forpliktelser, og før arven deles ut.

Båretransport fra NAV

Dekningen er begrenset til nødvendige transportutgifter til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet den avdøde var bosatt på dødstidspunktet. Alternativt er transport til og fra nærmeste krematorium.

https://www.nav.no/baretransport

Gravferdsstønad fra NAV

Gravferdsstønad skal bidra til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden er behovsprøvd.

https://www.nav.no/gravferd

 

 

Fant du det du lette etter?