Hvem kan hjelpe med hva?

Her ser du hvem som kan hjelpe deg med å arrangere en gravferd, og hvem som er involvert.

Gravplassmyndigheten

Gravplassmyndigheten er de som administrerer gravplasser og graver i kommunen. I de fleste kommuner er det kirkelig fellesråd som er offentlig gravplassmyndighet. I Bærum, Gjesdal, Modum, Oslo, Sandefjord og Vennesla har kommunen tatt over ansvaret for å administrere gravferdene.

Gravplassmyndigheten ordner det som har å gjøre med gravplassen. Den ordner graver, inngår festeavtaler og håndterer søknader, for eksempel om gravlegging og gravminne. I kommuner med krematorium har gravplassmyndigheten gjerne også ansvar for administrasjon av kremasjon.

 

Begravelsesbyrå

Et begravelsesbyrå er en privat bedrift som hjelper deg med praktiske oppgaver knyttet til gravferden. Det er valgfritt å bruke begravelsesbyrå. Byrået skal informere om pris på sine nettsider, og gi deg et estimat på prisen ved første møte.

Begravelsesbyråer kan for eksempel bestille kiste, transportere og stelle kroppen, bestille lokaler og finne seremonileder. De kan også hjelpe deg med offentlige søknader, slik som til NAV, Skatteetaten og gravplassmyndighetene.

 

Tros- og livssynssamfunn

Trossamfunn er menigheter, kirkesamfunn eller fast organiserte religiøse grupper, for eksempel Den norske kirke. Livssynssamfunn er sekulære grupper med et felles livssyn, for eksempel Human-Etisk forbund.

Tros- og livssynssamfunn kan ofte bidra med seremonilokaler, seremoniledere og hjelp under seremonien. Om den døde var medlem i samfunnet er tjenestene gjerne gratis eller til en redusert pris. Tros- og livssynssamfunn kan også ofte hjelpe med samtaler og støtte, hvis det er ønsket.

 

Kommunen der den døde bodde

Om dere ikke blir enige om hvem som skal ta ansvar for gravferden, kan kommunen ta avgjørelsen om hvem som skal være ansvarlig. Hvis ingen tar ansvaret vil kommunen der den døde bodde sørge for gravferden, og bestemme hva som skal skje.

 

Statsforvalteren

Statsforvalteren er regjeringens representant i fylket. Statsforvalterens oppgaver er blant annet å kontrollere og veilede kommunene i fylket.

Hvis du vil spre asken til den døde i naturen, må du søke om tillatelse fra Statsforvalteren først. Statsforvalteren håndterer også klager på gravplassmyndighetens beslutninger, for eksempel om en grav.

 

NAV

NAV er en offentlig etat som gir økonomisk støtte til personer i bestemte situasjoner, for eksempel til en gravferd.

Du kan søke om økonomisk støtte til transport av kisten (båretransport) og utgifter for gravferden hos NAV. Begravelsesbyrå kan hjelpe deg med disse søknadene.

Båretransport på nav.no

Utgifter for gravferden på nav.no

Fant du det du lette etter?