Oppbevare og frakte den døde

Begravelsesbyrået kan bistå med oppbevaring, stell og frakt av den døde. Du kan også ordne dette selv. De etterlatte har ansvaret for kroppen når en personen dør.

 

Hvor oppbevares den døde?

Kroppen oppbevares på et kjølerom frem til gravleggingen eller kremasjonen. Dør man hjemme blir den døde ofte bragt på båre til et kjølerom, enten på et sykehus eller et annet sted. Der er det som regel lagt til rette for å stelle den døde og å ha syning.

Når den døde er stelt og lagt i kisten, er det vanlig at de flyttes til seremonistedet, hvis det er et kjølerom der.

Det er ikke farlig å ha kroppen i hjemmet et døgn eller to etter dødsfallet, dersom du ønsker det. Hvor lang tid det tar før nedbrytningen av kroppen begynner, vil avhenge av temperaturen i rommet.

 

Hvordan transporteres den døde?

Inntil de etterlatte velger en kiste, fraktes den døde med båre.

Transportere kisten

Begravelsesbyrået frakter som regel kisten i deres bårebil. Du kan også kjøre kisten selv, i eget kjøretøy, hvis du ønsker.

Der det er behov kan kisten fraktes med fly. Det er mange regler som gjelder for å fly kister. Kontakt flyselskapet direkte for å finne ut hva retningslinjene deres er. Be eventuelt begravelsesbyrået om råd dersom du trenger hjelp.

Transportere urnen

Som regel vil gravplassmyndigheten eller krematoriet sørge for transporten av urnen, men du kan også be om å frakte urnen selv. Urnen kan fraktes i bil, fly eller sendes med posten. Før transport kan krematoriet pakke urnen i en pappeske, for å sikre at den ikke tar skade på veien.

Hvem betaler for å frakte den døde hjem fra utlandet?

Om den døde hadde reiseforsikring som dekker hjemtransport ved dødsfall i utlandet, er det forsikringsselskapet som ordner hjemtransporten. Dersom dødsfallet skjer i et av de nordiske landene eller Storbritannia, vil NAV dekke utgiftene for transport og hjemsendelse.

Dersom den døde ikke hadde reiseforsikring, eller vilkårene for forsikringen ikke er oppfylt, kan det by på store utfordringer for de etterlatte. Forskjellige land har store variasjoner rundt håndtering av dødsfall og hjemsendelser.

 

 

Fant du det du lette etter?