Dødsfall i utlandet

Når noen dør i utlandet, og skal gravlegges i Norge

Ta kontakt med

  • politiet eller myndighetene i landet du er i
  • forsikringsselskapet til den som er død
  • nærmeste ambassade eller konsulat
  • et gravferdsbyrå i Norge

Deretter

  • Avgjør om den døde skal kremeres før hjemsendelse eller ikke
  • Søk om utsettelse av frist for gravlegging eller kremasjon (gravferdsbyrået kan hjelpe med dette)
  • Frakt kisten eller urnen til Norge

 

Myndighetene

Om noen dør i utlandet må du først ringe politiet i det landet du befinner deg i, eller kontakte de lokale myndighetene. Myndighetene i landet der dødsfallet skjer skal melde dette til en norsk ambassade eller konsulat, som melder dødsfallet videre. Det er fastsatt rutiner for kommunikasjonen mellom de lokale myndighetene og de norske myndighetene.

Registrering av dødsfall i folkeregisteret

Saksgangen med dokumentasjon og registrering av dødsfall vil gå automatisk. Les om registrering av dødsfall i folkeregisteret på Skatteetatens nettsider.

Utsettelse av frist for gravlegging eller kremasjon

I følge gravplassloven skal den døde gravlegges eller bringes til kremasjon innen 10 arbeidsdager fra dødsfallet. Ved dødsfall i utlandet tar det ofte tid å få kisten til Norge. Derfor kan det være lurt å søke om utsettelse av fristen. Det er gravplassmyndigheten i kommunen hvor den døde skal gravlegges som vurderer utsettelsen. Begravelsesbyrået i Norge kan hjelpe deg med å søke.

 

Forsikringsselskap

Dersom den døde hadde reiseforsikring vil forsikringsselskapet normalt betale for hjemsendelsen. Forsikringsselskapet betaler også ofte transporten fra sykehuset den døde sendes til i Norge, til seremonistedet eller til et annet kjølerom før seremonien.

Merk at forsikringsselskap kan ha vilkår som gjør at man ikke har dekning for behandlingsreiser. Dødsfall som skjer under en behandlingsreise, vil derfor kunne påføre familien store kostnader.

 

Begravelsesbyråer

Ta kontakt med den dødes forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil kontakte et lokalt begravelsesbyrå i landet du er i, som vil ordne det praktiske rundt frakten.

Ha også kontakt med et begravelsesbyrå i Norge. De vil hjelpe deg med det praktiske i Norge.

 

Ambassade eller konsulat

Kontakt nærmeste norske ambassade eller konsulat. Hvis landet den døde er i ikke har ambassade eller konsulat kan du kontakte Utenriksdepartementet. Alternativt kan du be om bistand fra et begravelsesbyrå i Norge.

Utenriksdepartementets operative senter er åpent 24/7, 365 dager i året:

Tlf: +47 23 95 00 00

E-post: UDops@mfa.no

Se liste over norske ambassader og konsulater på Regjeringen.no

 

 

Fant du det du lette etter?