Tilskudd til lokal kompetanseutvikling til barnehage og grunnopplæring

18 mars 2024 har Samarbeidsforum i Nordland vedtatt innstilling for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. 

Det er tildelt midler: 

  • Regional ordning (barnehage) 
  • Desentralisert ordning (grunnskole og videregående)
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende prakis

Det ble oppdaget en feil i protokollen som gjelder Sør-Helgeland og Indre Helgeland. Denne er nå rettet.

Oversikt over tildelinger finner du i menyen til høyre. 

 

30% av midlene i regional ordning tildeles høsten 2024 (3 256 800,-)

(Midlene tildeles i henhold til langsiktig plan: punkt 3.4)  

Spørsmål om tildelingen rettes til kontaktpersoner i menyen til høyre.

Publisert 18.03.2024

Protokoll fra møte 18. mars 2024