Kompetanse i barnehagen

Hvilken kompetanse trenger du i din barnehage? Udir har mange spennende tilbud for ansatte i barnehager.

Voksen som hjelper barn i lekestativ
Foto: Elisabeth kleivan / Statsforvalteren i Nordland.

Du kan søke på videreutdanning for barnehagelærere på Utdanningsdirektoratets nettside. Fristen for å søke er 1. mars hvert år.

Alle barnehagelærere kan søke, og barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning får tilretteleggingsmidler. Du kan finne informasjon om ordningen, målgruppe, studietilbud, endringer og frafall på nettsiden. Udirs studiekatalog gir en oversikt over studietilbudene for studieåret 2023/2024.

Les mer om hvilke ulike tilbud Udir har for ansatte i barnehagen her. 

Publisert 09.01.2024