Store variasjoner i implementering av Kompetanseløftet

Kompetanseløftet engasjerer og oppleves postivt, men det er kapasitetsutfordringer. Det viser delrapport 2 av evalueringen av Kompetanseløftet. 

Bilde av tre NOU'er

Rapporten viser til noen utfordringer

  • Tilgang til rett kompetanse til rett tid i UH-sektoren
  • Ikke alle erfarer at de har kapasitet til å delta
  • Kapasitet og ressurser kan gjøre at PP-tjenesten opplever det utfordrende å delta aktivt

Les hele rapporten her.

Publisert 14.09.2023

Lenker