Tilskudd til svømming i barnehage

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. Årets tilskuddssats er inntil kr. 2000,-.

Søknadsfrist utvidet: 31.10.23

Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Tilskuddet skal bidra til å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, og det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres. Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Det er mulig å søke om inntil 2000 kroner per barn i 2023.

Tilskuddets størrelse fastsettes av statsforvalteren.

Søknad

Søknad skal sendes til statsforvalteren i eget fylke. Søknaden trenger ikke gå via kommunen eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til statsforvalteren.

Samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

Søknader som sendes etter fristen vil ikke bli vurdert. 

Rapportering

De som får tildelt midler til svømmeopplæring skal rapportere til Statsforvalteren innen 30.11.23.
Det skal rapporteres på hvor mange barn som tilsammen har fått tilbud om svømmeopplæring, hvor mange av disse barna som er gutter og jenter, og et sammendrag av hvilket tilbud barna har fått. Rapporten sendes inn til statsforvalteren merket Tilskudd til svømming i barnehage 2023. 

Søknadsfrist er 31.10.23.

Publisert 29.08.2023