Lærerne opplever mer frihet

Lærerne har en større opplevelse av frihet, elevrollen er blitt mer aktiv og det er mer elevmedvirkning. Dette er blant hovedfunnene i den siste delrapporten i evalueringen av fagfornyelsen.

dame ser på pc og biter i blyant
Foto: jan vasek / pixabay.com.

I rapporten har forskerne sett på fagene musikk, samfunnsfag, matematikk og engelsk. 

Selv om det er variasjon mellom fagene, viser rapporten at lærerne i større grad opplever frihet i hvordan de kan legge opp undervisningen, at elevrollen er blitt mer aktiv og elevene større medvirkning, og at implementeringen av LK20 nå er mer fremtredende etter corona. 

Publisert 23.08.2023