Utdannings- og rekrutteringsstipend

Skoleeiere kan søke om utdannings- og rekrutteringsstipend for ansatte i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring som mangler godkjent lærerutdanning. Søknadsfrist er 15. mars. 

Det er mulig å søke om stipend til disse utdanningene:

  • Stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning – PPU og PPU-Y
  • Stipend for å ta yrkesfaglærerutdanning – YFL
  • Stipend for minoritetsspråklige lærere
  • Stipend for lærere som skal fullføre tidligere påbegynt lærerutdanning
Publisert 05.03.2024