Under arbeid

Denne nettsida blir i løpet av 2023 revidert, innhaldet kan vere utdatert inntil den ny versjonen er publisert.

FylkesROS Rogaland skal gi eit regionalt risikobilde, og den skal vere eit felles grunnlag for arbeidet i fylket med samfunnssikkerheit og beredskap regionalt og lokalt for Fylkesmannen, Fylkesberedskapsrådet, kommunane i Rogaland og andre regionale fagetatar.