FylkesROS Rogaland skal gi eit regionalt risikobilde, og den skal vere eit felles grunnlag for arbeidet i fylket med samfunnssikkerheit og beredskap regionalt og lokalt for Fylkesmannen, Fylkesberedskapsrådet, kommunane i Rogaland og andre regionale fagetatar.