Vedlegg 1. Prosjektorganisasjon

Dette er prosjektorganisasjonen slik den var ved starten av arbeidet med FylkesROS, i 2018.

Kart over prosjektorganisasjonen
Kart over prosjektorganisasjonen

Prosjekteigar

Organisasjon Tittel Namn 

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmann

Magnhild Meltveit Kleppa 

 

Leiargruppe og fylkesberedskapssjef

Organisasjon Tittel Namn 

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmann

Magnhild Meltveit Kleppa

Assisterande fylkesmann

Harald Thune

Kommunikasjonssjef

John Gunnar Skien

Avdelingsdirektør,
Administrasjonsavdelinga

Arild Michelsen

Avdelingsdirektør,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Lone Merethe Solheim

Fylkesberedskapssjef,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Reidar Johnsen

Utdanningsdirektør,
Utdanningsavdelinga

Sølvi Ona Gjul

Fylkesmiljøvernsjef,
Miljøvernavdelinga

May Britt Jensen

Landbruksdirektør,
Landbruksavdelinga

Geir Skadberg

Fylkeslege,
Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga

Janne Dahle-Melhus

 

Styringsgruppe

Organisasjon Tittel Namn 

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmann

Magnhild Meltveit Kleppa

Assisterande fylkesmann

Harald Thune

Kommunikasjonssjef

John Gunnar Skien

Avdelingsdirektør,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Lone Merethe Solheim

Fylkesberedskapssjef,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Reidar Johnsen

 

Prosjektleiar

Organisasjon Tittel Namn 

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesberedskapssjef,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Reidar Johnsen

 

Intern arbeidsgruppe – Beredskapslaget

Organisasjon Tittel Namn 

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesberedskapssjef,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Reidar Johnsen

Assisterande fylkesberedskapssjef / seniorrådgivar,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Gry Evensen

Rådgivar,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Tonje Fjermestad Aase

Førstekonsulent,
Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Marte Bergesen Tennfjord

 

Intern arbeidsgruppe - Andre avdelingar

Organisasjon Tittel Namn 

Fylkesmannen i Rogaland

Assisterande fylkeslege,
Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga

Roman Benz

Seniorrådgivar,
Utdanningsavdelinga

Eli Munkeby Serigstad

Rådgivar,
Utdanningsavdelinga

Karen Beate Grimstad

Assisterande landbrukssjef,
Utdanningsavdelinga

Anfinn Rosnes

Assisterande fylkesmiljøvernsjef,
Miljøvernavdelinga

Marit Sundsvik Bendixen

 

Rådgivar,
Miljøvernavdelinga

Marte Kjelby

Avdelingsingeniør,
Miljøvernavdelinga

Lasse Aase Tønnesen 

Rådgivar,
Miljøvernavdelinga 

Ørjan Simonsen

 

Ekstern arbeidsgruppe

Organisasjon Tittel Namn 

Sør- Vest politidistrikt

 

 

 

Trygve Ravndal

Silje Warland

Heimevernet

Sjef,
Agder og Rogaland heimeverndistrikt – HV-08

Baard Braaten

Sivilforsvaret 

Sivilforsvarsinspektør,
Avdelingsleder operativ seksjon og fellestenester

Marit T. Aarseth

Helse Vest RHF

Seniorrådgivar

Ingvill Skogseth

Lyse ASA

Avdelingsleiar,
Drift og vedlikehold

Frank Boholm

IVAR

Overingeniør sikkerhet og beredskap

Sissel Margrethe Berge

Haugesund kommune

Beredskapskoordinator

Heidi Nordtveit

 

Ressursgruppe – trekt inn i ekstern arbeidsgruppe

Organisasjon Tittel Namn Deltaking

Mattilsynet

Seniorrådgivar,
Region Sør og Vest

Ingebjørg Slettebø Wathne

Dyresjukdom 

Rennesøy kommune

Beredskapskoordinator

Janniche Bruvik

Tunnelulykke

Rogaland brann og redning

Seksjonsleiar, deltid,
Beredskapsavdelingen

Tom Meyer

Tunnelulykke 

Helse Stavanger HF

Beredskapskoordinator

Eva Egeland

Tunnelulykke og ekstremt vêr 

 

Ambulansearbeidar

Morten Falkeid

Tunnelulykke og ekstremt vêr

Statens Vegvesen

 

Tommy Steinnes 

Tunnelulykke og hybridscenario

Statens Vegvesen 

 

Anders R. Hovdum 

Tunnelulykke og hybridscenario

Statens Vegvesen

 

Bjørn Fossåsen 

Tunnelulykke og hybridscenario

Statens Vegvesen

 

John Sverre Rønnevik 

Tunnelulykke og hybridscenario

 

Ressursgruppe – andre eksterne fagfolk

Organisasjon Tittel Namn Deltaking

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Rådgivar,
Seksjon for damsikkerhet

Karen Marie Straume

Dambrot

Sjøfartsdirektoratet

Rådgivar,
Risikostyring og HMS

Vegar Berntsen

Ulykker på sjøen

Kystverket

 

Tormod Våga

Ulykker på veg og i tunnel 

Mattilsynet

Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord (SRSF)

Arne Espeland

Drikkevassforsyning 

Mattilsynet 

Avdeling Haugaland

Morten Falkeid

Drikkevassforsyning