Sårbar under hekking

Informasjon om hekkelokaliteter for hubro skjermes på grunn av artens sårbarhet i hekkeperioden

Nord i landet starter egglegging vanligvis i midten av april, men sør i landet er det kjent egglegging fra begynnelsen av mars. Det legges som regel 2-3 egg i en grop på bakken, gjerne i berglendt landskap. Hekkelokaliteten er oftest tett inntil eller under en overhengende bergskrent. Hunnen ruger i 34-36 dager og hannen bringer mat til hunnen og ungene mens ungene er små. Senere jakter også hunnen. Ungene beveger seg ut av reiret etter ca. 3-4 uker og er flyvedyktig når de er ca. 7 uker. I september - oktober er ungene oftes uavhengige av foreldrene. Hubro er ekstremt følsom for forstyrrelse under egglegging og mens ungene er små. Hunnen vil da ofte forlate egg og små unger.

Ungfuglene vil spre seg ut fra reirområdet i løpet av høsten. I spredningsfasen er det funnet at de kan tilbakelegge 4-35 km pr. natt. Det er en trend i det norske ringmerkingsmaterialet at kystfugler holder seg i kystområdene og vandrer kortere enn unger oppvokst i innlandet. Hubro kan hekke for første gang allerede i sitt første leveår, men mer vanlig skjer det når de er 2-3 år gamle.