Verdens største ugle - dette bør du vite om hubro

I Norge hekker ti uglearter, hvor spurveugla er den minste og hubroen er den største. På denne siden finner du mere informasjon om arten.

Hubro i flukt.
Hubro i flukt. Foto: Stig Olsen.

Hubroen er faktisk verdens største ugle! Kropps­lengden er på 60-75 cm og vingespennet på 160-188 cm. Hannen veier 1,5-2,8 kg, mens hunner veier 1,75-4,2 kg. Den er karakteristisk med sin gråbrune farge og med to lange ”fjærører” på hodet. Hubroen er nattaktiv, men sær­lig i de nordligste landsdeler jakter den om sommeren også mens det er lyst.