Utvalg av prosjektsider

Prosjektsider hos Statsforvalteren

Fra 1.oktober 2021 får prosjektsidene nytt utseende. Bakgrunnen for dette er at Statsforvalterens fellestjenester (STAF) lanserer en ny og moderne felles plattform for sidene. 

Det er utvikla nye maler, men alle tidligere funksjoner er videreført. Sidene er mer oversiktlige, og brukerne vil enkelt finne fram til de ulike funksjonene og informasjonen på prosjektsidene som embetene tilbyr.

Nye prosjektsider under prosjekt.statsforvalteren.no

STAF har det siste året arbeidet med å tilby embetene en moderne plattform for «frittstående» prosjektsider. Arbeidet er nå kommet så langt at dei fleste prosjektnettsidene er komne opp eller er under etablering på ny skybasert EpiServer-plattform, prosjekt.statsforvalteren.no. Oppgraderinga har gitt sidene et designløft, og sidene er tilpasset nye krav for universell utforming.

Tida er nå inne for å avvikle den gamle prosjektsideplattformen under prosjekt.fylkesmannen.no, og datoen for dette er satt til 1. oktober 2021. Etter denne datoen vil ikke prosjektsider på den gamle plattformen være tilgjengelig lenger.

Det er det enkelte prosjekt og den enkelte prosjektansvarleg som har ansvar for og må sørge for overføring av informasjon fra de gamle sidene til nye prosjektsider.