Om søknaden

Det er behov for tilleggsinformasjon til elektronisk søknad.

Det må søkes og rapporteres gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet. Søknadssenteret er ikke tilpasset hubro og det er derfor nødvendig med tilleggsinformasjon.

Tilleggsinformasjon til søknad gjennom søknadssenteret

• Hvor stor andel av søknaden er forberedelse til tiltak og hvor stor andel er selve tiltaket?

• Hvor stor er egenandelen?

• Hvor mange stolper / hvor lang linjestrekk er det planlagt tiltak på?

• Hvilke type tiltak er planlagt (piggisolatorer, transformatorer, etc.)?

• Hvor er det geografiske området for tiltak?

• Er de planlagte tiltakene resultat av tidligere kartlegginger eller skal området kartlegges før gjennomføring av tiltak?