Sittepinner hjelper hubro

Viktig tiltak i kystområder med høyt saltinnhold i lufta.

Hubro benytter sittepinne under jakt Foto: Jan Ove Gjershaug

I kystmiljø vil isolering av liner, transformatorer og piggisolatorer fører til økt korrosjon og redusert levetid på linjenettet. For å kompensere dette ble det utviklet sittepinnene i regi av SINTEF og NINA gjennom CEDREN (centre for Environmental Design of Renewable Energy). El-tjeneste deltok i utforming av prototype og handlingsplanen finansierte produksjon og uttesting.

Sittepinnene ble testet ut i Lurøy kommune i Nordland høsten 2010. Bilder fra viltkameraene viste at hubroen brukte sittepinnene som utkikksposter. Dette er et viktig tiltak på piggisoltatorer i kystmiljø der korrosjon er et stort problem hvis tradisjonell isolering skal benyttes.

Det vil ofte være nok å bruke sittepinnene på spesielt utvalgte stolper og kun fugleavvisere (piggmatter) på resten av de farlige stolpene.

Sittepinnene produserer og selges av El - tjeneste AS. Varene ligger under produkt og kategori Aluminiumstraverser 22 kV og heter Hubrostøtte (2836817) og Ekstra fugleavvisere (2836716).