Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio

Marraskuussa 1980 Suomen ja Norja hallitukset allekirjoittivat valtionsopimuksen koskien "Suomalais-norjalaista rajavesistökomissiota”.  Sopimus kattaa Suomen ja Norjan tärkeimmät yhteiset rajajoet, jotka ovat Teno-, Näätämö- ja Paatsjoki.

Valtiosopimus Suomen ja Norjan välisen rajavesistökomission perustamisesta marraskuussa 1980 perustui tarpeeseen koordinoida eri tahojen etuja ja aloitteita maiden yhteisillä rajavesistöillä. Tärkeimmät yhteiset joet ovat Teno-, Näätämö- ja Paatsjoki, joista Paatsjoki on yhteinen rajajoki myös Venäjän kanssa.

Rajavesistökomissio on neuvoa-antava yhteistyöelin. Sen tehtävänä on tehdä aloitteita ja antaa suosituksia asioista, jotka koskevat Suomen ja Norjan rajavesistöjen tilaa, mm. niiden tilan ja veden laadun seurantaa, kalastusoloja, rajavesistöön rakentamista sekä muissa sellaisissa asioissa, joiden vaikutukset ilmenevät rajavesistöissä. Komission jäsenet kokoontuvat vähintään kerran vuodessa, vaihtamaan tietoja ja keskustelemaan vesistöihin liittyvistä asioista. Norjassa Tromssan ja Finnmarkin lääninhallituksen luonnon-suojeluosasto ja Suomessa Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue johtavat komission valtuuskuntia ja sihteeristöjen työtä.

Rajavesistökomissio voi tehdä hankealoitteita tarpeelliseksi katsomistaan asioista. Toteutettuja hankkeita ovat rajajokien monikäyttösuunnitelmat ja esimerkiksi Paatsjoen alueen yhteinen ympäristönseurantaohjelma.