Kontakt - Yhteystiedot

 

I Norge

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Tlf: +47 78 95 03 00
E-post: sftfpost@statsforvalteren.no

-----------------------------

I Finland

Lapin Ely-keskus
Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo),
96101 Rovaniemi

Puh. vaihde 0295 037 000
kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi
Postiosoitte: PL 8060, 96101 Rovaniemi

 

Kontakt i Norge:
Yhteystiedot Norjassa:

Kontakt i Finland:
Yhteystiedot Suomessa:

Lisa Bjørnsdatter Helgason 
Miljødirektør,
Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Norsk leder/Norjan puheenjohtaja
+47 77 64 22 03/ +47 416 08 772
lisa.helgason@statsforvalteren.no

Timo Jokelainen
Johtaja, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Lapin ELY-keskus

Finsk leder/Suomen puheenjohtaja
+358 40 545 6372
timo.jokelainen@ely-keskus.fi

Tiia Kalske
Seniorrådgiver miljø,
Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Norsk sekretær/Norjan puolen sihteeri
+47 78 95 03 64
tiia.kalske@statsforvalteren.no

Annukka Puro-Tahvanainen
hydrobiologi, Lapin ELY-keskus

Finsk sekretær/Suomen puolen sihteeri
+358 400 971 387
annukka.puro-tahvanainen@ely-keskus.fi

Kommisjonen norske medlemmer:
Komission norjan puolen jäsenet:

Kommisjonens finske medlemmer:
Komission suomen puolen jäsenet:

Jon Erland Balto (medlem)
Tana kommune
+47 464 00 201
jon.erland.balto@tana.kommune.no

Jari Huhtamella (Jäsen)
Inarin kunta
+358 40 702 5302
jari.huhtamella@pp.inet.fi

Magnus Mæland (medlem)
Sør-Varanger kommune
+47 789 77 400 (sentralbord)
postmottak@svk.no

Sammol Lukkari (jäsen)
Utsjoen kunta
+358 40 721 5320
sammol.lukkari@utsjoki.fi

Svein Atle Somby (varamedlem)
Karasjok kommune
+47 922 42 666
svein.atle.somby@karasjok.
kommune.no

Janne Tervahauta (varajäsen)
Inarin kunta
+358 400 485 998
janne.perttuli@gmail.com

Anders Tandberg (vara/ nestleder)
Seksjonsleder,
Statsforvalteren i Troms og Finnmark +47 78 95 03 34
anders.tandberg@statsforvalteren.no

Mika Aikio (varajäsen)
Utsjoen kunta
+358 400 558 391
micka50@hotmail.com

 

Outi Mähönen (varapuheenjohtaja)
neuvotteleva virkamies
Lapin ELY-keskus
+358 40 512 7393
outi.mahonen@ely-keskus.fi

 

Foto: Jaqueline Randles.
Gamle Tana bru/ Vanha silta Tanabru
Gamle Tana bru/ Vanha silta Tanabru
Neiden Skoltefossen/ Koltaköngäs
Neiden Skoltefossen/ Koltaköngäs Foto: Eero Niemelä.
Norsk-russisk grense/ Norja-Venäjä raja
Norsk-russisk grense/ Norja-Venäjä raja