Metodikk 2012-2019

Dette var gjeldende metodikk for overvåking av hubro i perioden 2012 - 2019. Fra og med 2020 benyttes det en revidert metodikk. Den kan du lese om HER.

Foto: Stig Olsen

Overvåkingsmetodikken ble utarbeidet av NOF i samarbeid med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland. Notatet beskriver i detalj hvilke data som skal samles inn, på hvilket format og hvordan det skal rapporteres.

Overvåkingen vil i hovedsak bestå av to deler, der den første delen vil bestå av lytting og lokalisering av territorier, og den andre delen vil bestå av registrering av produksjon, ringmerking og innsamling av biometriske data.

Hvis enkelte punkter på grunn av økonomiske eller praktiske årsaker vil gå på bekostning av andre, skal det ved planlegging og gjennomføring av overvåkingen prioriteres slik:

1. Sjekk av alle territorier i hekketiden og påfølgende ringmerking av unger

2. Samtidig med ringmerkingen å innhente biometriske mål og samle inn fjær fra reirhyller

3. Registrere trusselfaktorer ved reirplassen ved besøk

4. Lokalisering av nye territorier og reirplasser innenfor overvåkingsområdet

5. Lytting fra midten av februar til april

6. Eventuelt satellittmerking

7. Eventuelt innsamling av byttedyrsrester