En studie fra Trøndelag viser at hubroen blir negativt påvirket av vindkraftverk

En rapport fra Nord Universitet slår fast at vindkraftutbygging påvirker hubro i negativ retning. En studie i Midt-Norge viser at hubrobestanden ble kraftig redusert etter det ble etablert vindkraftanlegg i områdene.

Hubro i blomstereng.
Hubro i blomstereng. Foto: Stig Olsen.

I Midt-Norge har det blitt bygd svært mange vindkraftanlegg i områder hvor det har blitt registrert hubrolokaliteter. 48 territorier ble kartlagt i 2014 av Nord Universitet, og samme områder ble kartlagt igjen i 2020, etter at bygging av veier, sprengning og bygging vindmøller hadde funnet sted. Sammenligningen mellom området viste at populasjonen hadde blitt redusert med 41% løpet av seksårsperioden. Trolig er forlatte hubrolokaliteter forårsaket av høyere dødelighet knyttet til kollisjon med vindmøller, støy og forstyrrelser knyttet til utbygging og forhøyet aktivitet i områdene. 

En studie fra 2020 fra NINA viste at enkle grep som å farge ett rotorblad svart på vindmøllen, reduserte kollisjoner betydelig. Siden vindmøller er hvite, er de ofte godt kamuflert når det er hvite snøkledte fjell i bakgrunnen.


Lenke til Nord Universitets artikkel og begge vitenskapelige artiklene finner du i margen.

Publisert 13.12.2022