Årsrapporten for 2021 er endelig her!

Årsrapport for hva Statsforvalteren i Norges fylker har kartlagt av hubroaktivitet i 2021 har blitt lagt ut på vår prosjektside.

Hubro er verdens største ugle og har et imponerende vingespenn.
Hubro er verdens største ugle og har et imponerende vingespenn. Foto: Frode Johansen.

 Overvåkingen består av lydopptak, direkte og indirekte observasjoner. I tillegg har det blitt samlet inn fjær og annen biomasse til DNA-analyse av hubroens demografi og utbredelse i Norge. I 2021 ble det gitt i underkant av 700 000 til tiltak på linjenettet for å dempe effekten av elektrokusjon og kollisjon på hubro. Årsrapporten finner du i margen til høyre.

Publisert 25.11.2022