Endelig ny handlingsplan for hubro

Nå er den reviderte handlingsplanen for hubro publisert. Planen gjelder for perioden 2022-2026 og foreslår en rekke tiltak for å bedre situasjonen for den trua arten. 

Hubro er verdens største ugle og har et imponerende vingespenn.
Hubro er verdens største ugle og har et imponerende vingespenn. Foto: Frode Johansen.

Hubro er en sterkt trua art og den reviderte handlingsplanen skal sørge for videre tiltak for å motvirke den negative bestandsutviklingen. Siden den første planen ble utarbeidet i 2009 er kunnskapsgrunnlaget styrket. Det nye kunnskapsgrunnlaget presenteres i handlingsplanen og er utarbeidet av BirdLife Norge.

Handlingsplanperioden strekker seg fra 2022 til 2026 og det vil fremover være fokus på å fortsette kartlegging og overvåking av arten for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og nødvendige hensyn i alle arealsaker. Videre vil det være økt fokus på samarbeid med energisektoren for å få til gode sikringstiltak på linjenettet der det utgjør en fare i hubroterritorier.

Det er statsforvalteren i Nordland som skal ha ansvar for oppfølging av planen.

Alle foreslåtte tiltak og planen i sin helhet kan leses i lenken til høyre.

Publisert 05.07.2022