Høring av revidert handlingsplan for hubro

Revidert versjon av handlingsplan for hubro er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er satt til 31. januar 2022.

Hubro er verdens største ugle og har et imponerende vingespenn.
Hubro er verdens største ugle og har et imponerende vingespenn. Foto: Frode Johansen.

Statsforvalteren i Nordland har nå sendt ut revidert versjon av handlingsplan for hubro på høring. Den reviderte planen er ment å gjelde for perioden 2022-2026. 

Høringsbrevet sendes til aktører som har vært involvert i handlingsplanen i forrige periode eller er direkte berørt av foreslåtte tiltak, men alle som ønsker er velkomne til å gi innspill til planen. Vi ønsker å oppfordre til at eventuelle innspill til høringen sendes gjennom de aktuelle organisasjoner/foreninger/etater. Statsforvalteren i Nordland ønsker spesielt innspill og kommentarer til tiltaksplanen som presenteres i kapitlene fem og seks. Høringsbrev og utkast til revidert handlingsplan finnes i margen på høyre side under "dokumenter". 

Det reviderte faggrunnlaget for handlingsplanen er utarbeidet av BirdLife Norge (tidligere Norsk Ornitologisk Forening) og ligger til grunn for revidert handlingsplan. Rapporten finnes tilgjengelig her: NOF Rapport 2020-4: Status og trusler for hubro i Norge.

Frist for å sende innspill til høringen er 31. januar 2022. Innspill sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø.

Publisert 26.10.2021