Årsrapporten for 2022 er her!

Årsrapport for hva Statsforvalteren i Norges fylker har kartlagt av hubroaktivitet i 2022 har blitt lagt ut på vår prosjektside.

Voksen hubro i snø Foto: Frode Johansen

Overvåkingen består av lydopptak, direkte og indirekte observasjoner. Følgende fylker fikk midler i 2022: Vestland, Nordland, Trøndelag, og Telemark og Vestfold. Gjennom tilskuddsordningen Tilskudd til trua arter har Agder Energi, Arva, Mørenett og Elvia fått 1,4 millioner til tiltak på linjenettet i 2022, og har montert sittepinner og piggmatter langs utvalgte deler av linjenettet.

Publisert 23.10.2023