Har du hørt hubroen rope?

Eller sett hubro? Død eller levende?

Vi trenger DINE observasjoner for å ta vare på arten!

Du kan rapportere HER.

Hubro er sterkt truet.
Hubro er sterkt truet. Foto: Karl-Otto Jacobsen.
Publisert 11.03.2021