Forvaltning

Det er viktig at nødvendig kunnskap er kjent når beslutninger skal tas. Her er det samlet rapporter, brosjyrer og retningslinjer som har betydning for forvaltning av hubro.

Hubro er sterkt truet på den norske rødlista.

Foto: Karl-Otto Jacobsen