Veiledning til Digital gravferdsmelding

Velkommen! Her vil vi gi en kort innføring i hva Digital gravferdsmelding er, og hvordan den vil fungere mellom ulike aktører i forbindelse med gravferd.  

Siden er under utvikling, og nytt innhold vil publiseres fortløpende. Informasjonen er beregnet på ansatte hos bl. a. gravplassmyndighet, krematorium, gravferdsbyrå og kommune.

Interessenter som ønsker å holde seg oppdatert kan gjøre dette ved å abonnere på nyhetsvarsel her.